Verzuim gaat gepaard met intensieve begeleiding. Een Casemanager neemt veel begeleiding en goede dossiervorming over van de directleidinggevende of werkgever van de zieke werknemer. Begeleiding en advisering van werknemer en werkgever neem ik als Arbeidsdeskundige op mij in de rol van Casemanager en Verzuimadviseur. Regelmatige gesprekken, contact met de bedrijfsarts en proffecionele advisering op het gebied van reïntegratie, begeleiding en verzuimpreventie vormen hierbij de kern. 

Mijn doel is om de medewerker te begeleiden om terugkeer in het werk op een duurzame en efficiënte wijze mogelijk te maken.

gallery/1_ico
gallery/2_ico
gallery/3_ico

Direct leidinggevenden en HR medewerkers zijn vaak niet op de hoogte van de wet en regelgeving rondom verzuim, verzuimbegeleding en reïntegratie. Met mijn jarenlange onderwijs- en trainers ervaring heb ik een kort trainingsprogramma gemaakt om uw medewekers op een snelle adequate manier te scholen op deze gebieden. Inzet van een trainingsacteur voor oefenen van gesprekstechnieken kunnen hieraan worden toegevoegd.

Trainingen en Advisering bied ik aan op de volgende gebieden:

- Wet verbetering Poortwachter

- Verzuimbegeleiding

- Verzuimpreventie

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter biedt Frisse blik op werk een gedegen Arbeidsdeskundig onderzoek aan. Hierin wordt de belastbaarheid van de medewerker en de belasting van het werk vergeleken en komen de mogelijkheden die de medewerker heeft binnen de eigen functie, ander werk bij de huidige werkgever of eventueel de mogelijkheden bij een ander bedrijf aan bod.

Uiteindelijk schrijf ik een uitgebreid rapport met duidelijke aanbevelingen welke richtinggevend zijn voor het te volgen reïntegratietraject.

Mijn doel is om de werknemer en werkgever een duidelijk beeld te laten hebben van de mogelijkheden van de werknemer in zijn of haar reïntegratie.

gallery/svglogoai

Mijn diensten zijn: